Image Image Image Image Image

Bram van Rens
Nijmegen, the Netherlands
+31 6 445 16 320


Scroll to Top

To Top

Recente Projecten

On 11, Nov 2012 | No Comments | In | By Bram

Prototype In!Druk

In!Druk is een door Vididac gemaakt prototype dat laat zien hoe scholieren met diezelfde middelen kunnen worden geholpen en gestimuleerd bij het leren. Het prototype is gemaakt voor de iPad en maakt gebruik van twee leervormen met Augmented Reality.

Als didactische methodiek werd hiervoor het model “Kijken!, Snappen!, Doen!” ontwikkeld. De scholier krijgt na instructie de gelegenheid opgedane kennis in de (virtuele) praktijk te testen en hiervoor punten te scoren. Spel-elementen dragen ertoe bij om door te gaan tot je de handeling helemaal onder de knie hebt.

Als uitgangspunt dienden de door het GOC opgestelde Landelijke Kwalificaties MBO voor Printmedia niveau 2.  Deze opleiding wordt gekenmerkt door de combinatie van specifieke basiskennis en veel  nauwkeurige handelingen in een dynamische productieomgeving met hoogwaardige machines en grondstoffen.

Submit a Comment