Image Image Image Image Image

Bram van Rens
Nijmegen, the Netherlands
+31 6 445 16 320


Scroll to Top

To Top

Recente Projecten

On 04, Mar 2012 | No Comments | In | By Bram

LBi Lost Boys Approach

“Standaardisatie van het primaire proces op het niveau van elementaire stappen”
Lost Boys wil zich inhoudelijk verder gaan ontwikkelen op het gebied van professionaliteit en kwaliteit. Deze ontwikkeling betekent voor de werkwijze van Lost Boys dat er behoefte is aan enige mate van standaardisatie op het primaire proces.
Om dat te kunnen realiseren is er behoefte aan de elementaire Lost Boys aanpak.

Dit onderzoek is opgezet om tot deze elementaire Lost Boys aanpak te komen en daarin standaard processtappen te definiëren.

Het onderzoek heeft zich door middel van deskresearch gericht op de huidige werkwijzen binnen Lost Boys. Daarnaast hebben er ‘expert’ interviews plaatsgevonden met een aantal medewerkers om te definiëren waar de kwaliteiten, en waar nog kansen liggen binnen de aanpak.
Ook is er extra onderzoek verricht naar ‘Design Thinking’. Een ideologie van Tim Brown over het design proces. Het onderzoek is gedaan omdat de principes van ‘Design Thinking’ uitgangspunt waren voor de te ontwikkelen aanpak.

Het onderzoek heeft geleid tot een aantal belangrijke resultaten:

  • Standaardisering van het proces op het niveau van elementaire stappen
  • Standaardisering van de fundamentele deliverables voor elke processtap
  • Definitie van basis projecttypen

Het model van de aanpak bestaat uit zeven vastgestelde fasen met de daarbij behorende deliverables.

Deze fasen zijn als volgt gedefinieerd:

Briefing – Strategy – Concept – Design – Production – Deployment – Learn

De aanpak dient als generieke basis onder alle projectvariaties die Lost Boys kent. Op het model is een verdieping gemaakt waarbij elementaire projecttypen zijn gedefinieerd. Aan deze projecttypen is een set deliverables gekoppeld.

Concluderend kan er gezegd worden dat de standaardisatie op het primaire proces een verbetering is die er voor zal zorgen dat Lost Boys zich professioneel en kwalitatief zal ontwikkelen.
Titelplaatje van Ton Somers

Submit a Comment